Generalforsamling

Ik Vest afholder ordinær generalforsamling.

Onsdag den 15. februar kl. 19.00

I klublokalet i Ranum Multikulturhus

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden
senest 8 dage før.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Bestyrelsen