Generalforsamling ved Motionscenteret

Generalforsamling Ranum Motionscenter

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Ranum Motionscenter, til afholdelse
onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.00, i IK-Vest`s Klublokaler,
Ranum Multikulturhus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde,
senest den 30.januar 2018

Mvh

Bestyrelsen

Ranum Motionscenter.