Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for foreningsbaseret Motionscenter under IK Vest

Navn og hjemsted:

§ 1

Stk.1

Foreningens navn er Ranum Motionscenter under ’Idrætsklubben Vest af 1971’ med

hjemsted i Ranum multikulturhus beliggende i Ranum, Vesthimmerlands kommune.

Stk. 2

Foreningen er opretter i henhold til § 6 stk. 6 i vedtægterne for ’Idrætsklubben Vest

af 1971’

Foreningens formål:

§ 2

Stk. 1

Det er foreningens formål at drive motionscenter for medlemmerne, som skal være

fyldt 16 år.

Medlemskab:

§ 3

Stk.1

Som medlemmer kan optages personer, som har betalt indmeldelsesgebyr.

Indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen for Ranum Motionscenter.

Indmeldelsesgebyr dækker oprettelse og udlevering af nøglekort samt depositum for

nøgle.

For at få udleveret nøgle skal man have modtaget den obligatoriske instruktion i brug

af centerets fitnessudstyr.

Stk. 2

Indmeldelse sker ved henvendelse til instruktørerne, Ranum Motionscenters

bestyrelse eller kassereren for IK Vest.

Stk. 3

Ved indmeldelse skal medlemmet udfylde en indmeldelsesblanket, som underskives til

bekræftelse af, at medlemmet har deltaget i obligatorisk instruktion og at

medlemmet er indforstået med at ville overholde de til enhver tid gældende

ordensregler for brug af motionscenteret.Vedtægter for Idrætsklubben Vest af 1971 6

Stk. 4

Medlemskabet består i den periode for hvilken, der er betalt kontingent for brug af

Ranum Motionscenter.

Stk. 5

Medlemmer, som ikke overholder de ordensregler, som fastsættes af Ranum

Motionscenters bestyrelse, kan i yderste konsekvens bortvises.

Stk. 6

Et medlemskab kan ikke stilles i bero, overdrages til tredje mand eller refunderes.

Kontingent:

§ 4

Stk. 1

Kontingent for brug af centeret fastsættes af bestyrelsen for Ranum Motionscenter.

Stk. 2

Kontingent vil normalt dække en periode, som fastsættes af bestyrelsen for Ranum

Motionscenter.

Bestyrelsen:

§ 5

Stk. 1

Bestyrelsen for ’Ranum Motionscenter’ vælges på generalforsamlingen for

’Idrætsklubben Vest af 1971’ med henvisning til ’Vedtægter for Idrætsklubben Vest

af 1971’ § 6 stk. 6.

Stk. 2

Bestyrelsen har egen økonomi og samarbejder med kassereren for ’Idrætsklubben

vest af 1971’ om regnskab for Ranum Motionscenter.

Stk. 3

Bestyrelsen varetager opgaver omkring driften af motionscenteret jfr. Vedtægter

for Idrætsklubben Vest af 1971 § 6 stk. 6

Vedtaget på generalforsamling for Idrætsklubben Vest af 1971, den 13. feb. 2008