Priser og indmeldelse

Priser for motionscentret 2018

  • Indmeldelse (inkl. instruktion og nøglekort): 200 kr. – obligatorisk for alle nye medlemmer
  • Helårsmedlemsskab: 1.200 kroner
  • Halvårsmedlemsskab: 750 kroner
  • 3-måneders medlemsskab: 450 kroner
  • 1 måneds medlemskab; 200 kr. (Kan først købes efter min. 3 måneders aktivt medlemsskab)
  • Nyt nøglekort: 200 kroner

Hvis du har problemer med dit nøglekort eller det er blevet væk, så kom i centret mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag.

De aftener er der instruktører i centret, der kan det der med kortene.

Indmeldelse:

Indmeldelse sker online via http://ranum.halbooking.dk/
Registrer dig som ny bruger, og vælg hvilket medlemskab du ønsker. Betal online, og kom i centret når der er afteninstruktører (se vagtplan) og få udleveret dit nøglekort.

Rettet 9. februar 2018