Motionscenter Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i

Ranum Motionscenter, til afholdelse onsdag den

1 februar 2017 kl. 19.00 i IK-Vest`s Klublokaler,

Ranum Multikulturhus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på

generalforsamlingen skal være bestyrelsen i

hænde, senest den 25 januar 2017

Mvh

Bestyrelsen

Ranum Motionscenter.