Børneattester

I IK Vest indhenter vi børneattester på ALLE, der i foreningen har med børn under 15 år at gøre.
Disse indhentes digitalt.

Børneattesterne kan findes her.