Fodboldbestyrelsen

Spørsmål angående fodbold henstilles til formand, Pia Lauring

Derudover kan eventuelle spørgsmål også henvendes til Halinspektøren i Ranum, Lars Borregård.