Kære alle
Som konsekvens af nye retningslinjer udstedt af myndighederne, lukkes fra i aften, ned for ALLE aktiviteter i og omkring IK Vest. Det vil sige alle træninger OG kampe i håndbold, fodbold, gymnastik – møder, spillerfesten på lørdag og standerhejsningen den 28/3 i Overlade, ALT er indtil andet bliver meldt ud aflyst. Også motionscentret i Multihallen holdes lukket.

Vi vil i videst mulige omfang løbende informere her på siden. PT melder der sig flere spørgsmål end svar men jeg lover at vi vil gøre alt for at besvare dem bedst muligt.

Med dette også en opfordring til at passe på Jer selv og hinanden ved at følge de anvisninger der udstedes fra myndigheds side. www.corona.dk

På vegne af IK Vest
Keld, formanden

På Overlade Stadion lørdag den 28. marts klokken 10:00

Er du en smule interesseret i fodbold, eller kunne du tænke dig at prøve dig selv af, er du mere end velkommen!

Efter en times træning vil klubben være vært for pølser med brød og lidt at skylle ned med.

Vi ser gerne så mange forældre som muligt, så vi fra fodboldudvalget kan få en dialog og et godt samarbejde med jer.

Hvis en eller flere har lyst til at bage en kage, er de meget velkomne til det.

M.v.h. fodboldudvalget ⚽🏃🏼‍♀️🏃🏽‍♂️

Følgende artikel stammer fra Lokaltindblik.dk, og kan findes på følgende link: http://www.lokaltindblik.dk/lokalnyheder/i-k-vest-paa-vej-mod-stort-jubilaeum.aspx

I. K. Vest sagde i aftes farvel til en af klubbens ildsjæle.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

I 25 år har Oluf Mikkelsen været aktiv i I.K. Vests bestyrelse. Men på generalforsamlingen i aftes takkede han nej til endnu et genvalg. For sin mangeårige indsats modtog han en gave fra klubben ved kasserer Anja Gregersen, der takkede ham for indsatsen.

Oluf Mikkelsens plads i forretningsudvalget viste sig svær at genbesætte. Blandt de 13 fremmødte til generalforsamlingen lykkedes det ikke at finde en stedfortræder.

Tjansen som dirigent blev tildelt Jesper Gautesen, der heroisk styrede gemytterne. Han gav med generalforsamlingens opbakning forretningsudvalget mandat til at afsøge nogle mulige emner til at besætte den ledige plads. Udover den ledige plads består forretningsudvalget af formand Keld Nielsen, kasserer Anja Gregersen og Bjarne Larsen.

I sin årsberetning orienterede Keld Nielsen om et stabilt medlemstal men også om et stort pres på de frivillige kræfter i klubben og udfordringer med at holde balance i økonomien.

I årets løb har forretningsudvalget, som er klubbens øverste myndighed, blandt andet foreslået at flytte klubbens aktiviteter i klubhuset på Overlade Stadion til hallen af økonomiske årsager. Det forslag har der dog ikke været bred opbakning til, og IK Vests Støtteforening har meldt sig på banen til at støtte op om en istandsættelse af huset uden udgift for I. K. Vest.

– Det er dejligt, at kapital og mandskab rejser sig, når det er nødvendigt, konstaterede Keld Nielsen.

Han skuede også tilbage på 2019, som bød på indvielse af en ny multikulturbane i Ranum.

– Vi har efterhånden fået de bedste faciliteter, en idrætsklub kan ønske sig, fastslog formanden.

Kasserer Anja Gregersen fremlagde et årsregnskab, der viste et overskud på 30.432 kroner.

I indeværende år skal klubben i gang med at forebrede sig på sit 50 års jubilæum, som kan fejres i 2021.

I. K. Vest tilbyder fodbold, håndbold, gymnastik og motion i både Ranum og Overlade.