Følgende artikel stammer fra Lokaltindblik.dk, og kan findes på følgende link: http://www.lokaltindblik.dk/lokalnyheder/i-k-vest-paa-vej-mod-stort-jubilaeum.aspx

I. K. Vest sagde i aftes farvel til en af klubbens ildsjæle.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

I 25 år har Oluf Mikkelsen været aktiv i I.K. Vests bestyrelse. Men på generalforsamlingen i aftes takkede han nej til endnu et genvalg. For sin mangeårige indsats modtog han en gave fra klubben ved kasserer Anja Gregersen, der takkede ham for indsatsen.

Oluf Mikkelsens plads i forretningsudvalget viste sig svær at genbesætte. Blandt de 13 fremmødte til generalforsamlingen lykkedes det ikke at finde en stedfortræder.

Tjansen som dirigent blev tildelt Jesper Gautesen, der heroisk styrede gemytterne. Han gav med generalforsamlingens opbakning forretningsudvalget mandat til at afsøge nogle mulige emner til at besætte den ledige plads. Udover den ledige plads består forretningsudvalget af formand Keld Nielsen, kasserer Anja Gregersen og Bjarne Larsen.

I sin årsberetning orienterede Keld Nielsen om et stabilt medlemstal men også om et stort pres på de frivillige kræfter i klubben og udfordringer med at holde balance i økonomien.

I årets løb har forretningsudvalget, som er klubbens øverste myndighed, blandt andet foreslået at flytte klubbens aktiviteter i klubhuset på Overlade Stadion til hallen af økonomiske årsager. Det forslag har der dog ikke været bred opbakning til, og IK Vests Støtteforening har meldt sig på banen til at støtte op om en istandsættelse af huset uden udgift for I. K. Vest.

– Det er dejligt, at kapital og mandskab rejser sig, når det er nødvendigt, konstaterede Keld Nielsen.

Han skuede også tilbage på 2019, som bød på indvielse af en ny multikulturbane i Ranum.

– Vi har efterhånden fået de bedste faciliteter, en idrætsklub kan ønske sig, fastslog formanden.

Kasserer Anja Gregersen fremlagde et årsregnskab, der viste et overskud på 30.432 kroner.

I indeværende år skal klubben i gang med at forebrede sig på sit 50 års jubilæum, som kan fejres i 2021.

I. K. Vest tilbyder fodbold, håndbold, gymnastik og motion i både Ranum og Overlade.

Følgende artikel stammer fra lokaltindblik.dk, og kan findes på følgende link: http://www.lokaltindblik.dk/lokalnyheder/holdsport-er-blevet-en-konkurrent-til-motionscente.aspx

2019 har været et fredeligt år i Ranum Motionscenter, men formanden har fokus på et svagt faldende medlemstal.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

9 medlemmer var tirsdag aften mødt frem til generalforsamling i Ranum Motionscenter, hvor centerets formand Lars Grindsted gjorde status over 2019. 

I 2018 var 185 medlemmer gennem motionscenteret, men det tal var i 2019 faldet til 156. 

– Om det er vores motionscenter, der er noget galt med, eller det er de stadig flere muligheder for motion og fitness rundt omkring os, der er årsagen, ved vi ikke. Men noget tyder på, at der i dag er flere, der ønsker at dyrke holdsport i stedet for den helt individuelle træning end tidligere, konstaterede Lars Grinsted.

Det er næppe priserne, der afskrækker folk, for 6 og 12 måneders medlemsskaber koster i dag det samme, som for 10 år siden, mens der på de kortere medlemsskaber på 1 og 3 måneder skete en mindre prisstig for et par år siden. 

Et års medlemsskab i Ranum Motionscenter koster 1200 kroner, og det giver adgang til centeret fra klokken 05.00 til 22.00 alle dage året rundt.

Centeret har fire instruktører tilknyttet, og yderligere en vil blive uddannet i år. 

På generalforsamlingen var der genvalg til hele bestyrelsen, som består af formand Lars Grinsted, Claus Madsen, Laurits Chr. Madsen og Grethe Jensen (kasserer).

Motion afholder endnu engang generalforsamling.

Det vil foregå tirsdag den 4. februar kl. 19.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Følgende artikel stammer fra: http://lokaltindblik.dk/, og kan findes på følgende link: http://lokaltindblik.dk/lokalnyheder/ik-vest-fortsaetter-parloeb-med-jutlander-bank.aspx

IK Vest Ranum og Jutlander Bank har forlænget samarbejdsaftalen og fortsætter deres tætte parløb.

– IK Vest er en veldrevet forening, der betyder meget for sammenholdet i Ranum-området, og det er vi glade for at være en del af også i fremtiden. Vi deler mange af de samme solide værdier, og derfor er jeg meget glad for at vi har lavet en ny aftale, forklarer privatkunderådgiver Jørgen Østerballe fra Jutlander Bank, Løgstør. 

Samarbejdet mellem banken og IK Vest strækker sig flere årtier tilbage, og omfatter både fodbold-, håndbold- og gymnastikafdelingen under IK Vest.