Beretning for IK. Vest Hovedforening 2012

Beretning for IK. Vest Hovedforening 2012

Hvad vil IK. Vest være kendt for og hvad er vores værdier. Det er en debat vi har taget hul på i 2012.
I vores formåls paragraf står der: IK. Vests formål er at fremme interessen og muligheden for at udøve idræt. Jeg kunne godt tænke mig at vi i 2013 tog udgangspunkt i paragraf 2 og fik den udvidet noget mere. Vi udbyder en meget stor vifte af idræts tilbud, og vi udvikler os hele tiden med nye idræts tilbud. Når vi tegner sponsor kontrakter lover vi sponsorerne at vi satser på brede idræt og vægter social samvær højt. Det skulle vi måske have med i vores formålsparagraf.

En af udfordringerne i 2012 og desværre også i 2013 er de store restancer, som medlemmer ikke får betalt. Den økonomiske krise kan også mærkes i vores forening. Flere familier har ikke råd til at lade deres børn og unge dyrke idræt hos os. Så det er vigtig at holde kontingent en i ro og vurdere om udgifterne kan reduceres. Er træner/instruktør honoraret for højt og er udgifterne dækket med de størrelser holdene har.
Der er desværre også medlemmer som har råd til at betale, men som glemmer at betale. De skal så rykkes for den manglende indbetaling. Det sætter vores frivillige udvalgsmedlemmer i et dilemma. Denne arbejdes opgave er ikke rimelig for vores frivillige, og det kan i sidste ende betyde at det kan blive svært at finde frivillige, når en stor del af det frivillige arbejde, er at rykke medlemmer for betaling. Medborgere som man måske kender temmelig godt fra andre sammenhæng. Vi har besluttet i hovedforeningen at stramme op på skyldnerne, de kan ikke dyrke idræt i IK. Vest.

Mere økonomi: Den daglige drift i udvalgene ser meget fornuftig ud, men ved stævner og opvisninger går det lidt galt. Det er vi begyndt at se på sammen med udvalgene og vi regner med at få helt styr på det i år. Vi arbejder også på at udvalgene får lavet et budget, så kan de også bedre følge med hen over året.

Vi arbejder fortsat på at forbedre Overlade Stadion.  Der er udskiftet toiletter i klub huset og i sommerpausen top dressede vi igen selve banen. En flok frivillige og Nes fra Virenfeldt og Larsen fik kørt hele banen over. Tak til alle de frivillige og faktisk også kommunen, som hjalp os med muld og eftersåede. Jeg synes vi har et godt samarbejde med den grønne afdeling i kommunen.
Fra at vores bane for få år tilbage mere mindede om en pløje mark, er vi nu ved at have en præsentabel stadion. Vi har planer om at udvikle en top Dres maskine, som kan lave hele processen på en gang.

Tusind tak til Støtteforeningen for deres støtte og store hjælp, til klubben rundt omkring.
Tak til vores 16 hovedsponsorer, bandesponsorer, La Manchi, OK benzin og Forenings El.
I alt har vi for 2012 rundet de 100.000,- kr. i tegnede sponsor aftaler, udover tøjsponsor aftalen med Sparekassen Himmerland.
Tak til alle vores udvalg, som jeg med glæde kan konstatere er meget selvstændige. Der er god opbakning til vores fælles Hoved bestyrelsesmøder, hvor vi sammen former IK. Vests fremtid.
Det er ikke altid vi alle er enige, men det er med til at udvikler os og det er vigtig at vi tør diskutere nutiden og fremtiden, som ligger foran os.
Til slut vil jeg takke Forretningsudvalget for et bedre og bedre samarbejde. Vi har efter hånden fået uddelt arbejdsopgaverne, og I byder godt ind med jeres styrker.

Til allersidst har jeg den meget store fornøjelse at overrækker Marianne Sørensen DGI’s guldnål. Hvis der er en i Klubben, som fortjener guldnålen er det Marianne.
Du skal snart aflevere dit 20. regnskab, og inden du blev kasserer i klubben var du med i Håndbold udvalget, med til at afholde Ranumbyfest og du har også været aktiv håndboldspiller og været træner for flere håndboldhold. Der går næsten ikke en dag hvor vi lige vender et på ting om og for klubben over mail, det vidner om dit store arrangement, selv efter så mange år.
Et stort og fortjent tillykke med guldnålen fra IK. Vest.

0 Comments on “Beretning for IK. Vest Hovedforening 2012

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*