Referat generalforsamling 2013

BESTYRELSESMØDE I I K VEST
Den, 3. april 2013 i klublokalet
Fremmødte:
Forretningsudvalget: Mogens og Marianne
Håndboldudvalget: Marianne og Dorthe E.
Fodboldudvalget: Mette
Motionsudvalget: Lars og Niels Jørgen
Støtteforeningen: Ingen
Floorballudvalget: Ruben
1: Godkendelse af referat:
Referat godkendt
2: Siden sidst:
Energi Nord: Kører men der er plads til flere. Der bliver ikke helt tegnet de aftaler der
gerne skulle.
Hjemmeside: Der er ny webmaster på vores hjemmeside. Det er Anders Jensen, gå evt. ind
på hjemmesiden og finde hans mail og mobilnr.
a.jensen1996@gmail.com eller tlf.nr. 30274435
Der blev efterlyst lidt flere billeder fra hvert udvalg, idet Susanne vil prøve at lave en ny
forside med flere billeder foroven. Der påtænkes at få vores sponsorer på forsiden, men vi
skal lige ha fundet en måde så de ikke fylder for meget… måske i et rullende felt. Vi talte
om hvis ikke Susanne kunne få det til at virke måtte vi evt. betale os fra det og få det
lavet da det jo helt sikkert vil være et blikfang når det ruller hele tiden.
Depotrum: Overskydende papir og kasser er fjernet, så prøv at holde orden.
OK: Nr. til støtte i Overlade er 559595 og i Ranum er nr. 559602.
Er er OK-dag i Ranum den 20.04.13 og i Overlade den 12.04.13.
Overlade Stadion og klubhus: Der er bevilget en buskrydder. Vi køber den til foråret og
håber på et godt tilbud fra et byggemarked……
Der er givet et tilbud på tag fra Sobo. Kommunen dækker 75 % af udgiften og
støtteforeningen har givet tilsagn om resten, altså ca. 10.000 kr.
Der er søgt om midler fra Kvalitetsfondmidlerne og der er givet tilsagn om 10.000 kr. som
skal bruges til legeredskaber på stadion. Støtteforeningen vil give ”faldunderlaget”.
Der har været lidt klager over standarden i klubhuset efter træning. Der var mudder over
det hele. Fodboldudvalget blev opfordret til at der var en derfra som kontaktede træner
og så skulle der gøres rent. Der er koste udenfor til at børste støvler af så det burde ikke
være et problem.
Sponsorer: Daglibrugsen Ranum, Jens´s Auto, Virenfelt og Salling Plast har alle tegnet nye
2-årige kontrakter.
Værdier i I K Vest: Hvert udvalg snakker om det i udvalgene…. Skal der være
værdigrundlag for ikvest. BESTYRELSESMØDE I I K VEST
Den, 3. april 2013 i klublokalet
Multihallen: der arbejdes på en evt. udbygning af den lille gymnastiksal. Efterskolen kan
godt bruge mere plads og det kunne måske give mere plads til motionscenteret og til flere
aktivieter der. Det skal op på møde i halbestyrelsen senere.
3: Nyt fra udvalgene:
Fodboldudvalget:
Banen i Ranum har vand. Jens Martin kontakter kommunen om det vil være muligt at
nedlægge nogen drænrør. Det er galt hver gang der kommer meget vand. Hvordan går det
med det???????????????????????????????????
Færdig indendørs og venter på vejret bliver bedre så der kan startes op udendørs.
Træningstiderne kan findes på hjemmesiden.
29.06.13 er der sommerfest/afslutning i Overlade skole.
Der arbejdes på en Spanienstur i uge 42 2014. Henrik Hvorvarp og Poul Donhou er
kræfterne i turen. Prisen skulle gerne kunne gøres for ca. 3.000 kr. pr. mand med bus og
helpension i en uge.
Henrik og Poul kommer måske næste gang og fortæller lidt om projektet. Mogens vil gerne
være med ind over hvis det er nødvendig.
3 hold har været til landsmesterskaber.
Der er vildbjergcup i uge 31 og der sendes tilmeldingsedler ud snarest. Som noget nyt i år
skal man selv tilmelde sig og betale for camping så det går udenom I K Vest.
Fodbold mangler stadig lige at få givet besked til de folk der handler i brugsen i Overlade
at de enten skal sende bonen til mig eller bare sende en mail med beløb, dato og til hvad
der er handlet.
Regnskab pr. 22.04.13 er fremsendt til udvalget.
Restancer pr. d.d.: listerne er fremsendt til udvalget.
Håndboldudvalget:
Man går i hi nu….. men har haft en go sæson.
Go klubfest med go tilslutning hvor der blev delt pokaler ud.
Man har været til Pumacup i påsken U-10 piger fik en 4. plads.
Der skal være flere stævner i hallen omkring kredsmesterskaber for u-16 og damer.
Der er håndboldskole igen i år og der er tilmelding hos JHF. muligt samarbejde mellem
Regnskab pr. 22.04.13 er fremsendt til udvalget.
Restancer pr. 22.04.13 er fremsendt til udvalget
Gymnastik:
Har haft sæsonafslutning med en super opvisning og flot gæstehold.
Stavgang er startet op samt springhold og Zumba og sommerspring.
Der er kommet en ny Zumbainstruktør fra Farsø så håber at der kommer gang i det igen.
Regnskab pr. 22.04.13 er fremsendt til udvalget.
Restancer pr. 22.04.13 er fremsendt til udvalget.BESTYRELSESMØDE I I K VEST
Den, 3. april 2013 i klublokalet
Basket:
Kører stille og roligt.
Regnskab pr. 22.04.13 er fremsendt til udvalget.
Restancer pr. d.d.: 600 kr. og listen er fremsendt til udvalget.
Motion:
Der er lavet spot til Bio.
Systemet hos motionscenteret kører igen. Der har været nedbrud af værste art.
Der er indført mdr. betaling af 150 kr.
Åbningstiderne er fra 05.00 – 22.00.
Inge Stubberup har overtaget det administrative omkring medlemmer og besked om
indmeldelser til undertegnede.
På idestadiet omkring anvendelse af den lille gymnastiksal til holdtræning.
Der er ønske fra gymnastikudvalget at løbeholdet evt. kunne komme ind under
motionsudvalget men ved redaktionens slutning er det ønske vist ikke blevet hørt. Mere
næste gang.
Regnskab pr. 22.04.13 er fremsendt til udvalget.
Restancer pr. d.d.: kr. 0
Floorball:
Det kører planmæssigt. Sæsonafslutning den 01.05.13.
Smukthjemcup den 06.04. med 6 tilmeldte hold var en go dag.
Der kommer tilgang af flere spiller til næste sæson.
Der SKAL uddannes dommere fra I K VEST ellers er der ingen spil i ligaen…..Der er lavet
aftale om dommerkursus og pris. HVORDAN GÅR DET MED DET????????
Regnskab pr. 22.04.13 er fremsendt til udvalget
Restancer pr. 22.04.13 er fremsendt til udvalget.
4: Støtteforeningen:
HUSK KOPI AF ANSØGNINGER TIL UNDERTEGNEDE……
Kopi af regnskab fra generalforsamling den 23.04.13 er vedhæftet.
5: Regnskab i øvrigt:.
Der blev bestemt at der fra og med 2013 afleveres et budget. Dette afleveres til første
møde i det nye år. SÅ DET ER VEL NÆSTE GANG 
Og der skal så udpeges en økonomiansvarlig for hvert udvalg. Man melder tilbage hvem det
er. OGSÅ NÆSTE GANG 
Indestående pr. d.d. 57.363,22 kr.
6: Nyt fra byfesterne i Overlade og Ranum
Overlade: Afvikles her først i maj. Se program på Lokaltindblik er facebook. Mogens har
fået en kontaktperson til byfesten så han ikke skal gå rundt og spørge alle mulige personer.
Der er lavet aftale om at byfesten skal give et symbolsk beløb til dækning af strøm da der BESTYRELSESMØDE I I K VEST
Den, 3. april 2013 i klublokalet
bruges meget strøm i byfesten og så skal pladsen afleveres i samme stand som når de
starter og det vil sige at eventuelle hjulspor m.v. skal byfesten reparere for egen regning.
Ranum:
7: Indkomne forslag
ingen
8: Eventuelt
Hovedbestyrelsen kommer på besøg i alle udvalg her i løbet af 2013. Vi har været hos
håndboldafdelingen og motionsudvalget. Husk at melde ud med en dato I andre kan.
9: nyt fra centerleder:
HUSK: at skifte sko inden man går ind i hallerne, sæt dem venligst udenfor og husk så at
slukke anlæg efter brug. DETTE BEDES VIDEREGIVET TIL TRÆNERNE OG DEM DER I
ØVRIGT BRUGER HALLEN FRA I K VEST.
Marianne
01.05.13
Det med rødt er noget der skal eller skulle gøres…..tjek om det er ordnet.BESTYRELSESMØDE I I K VEST
Den, 3. april 2013 i klublokalet
TIL OPSLAGSTAVLEN
MØDEKALENDER FOR I K VEST
DATO 2013
Alle møder er kl. 19 hvis ikke andet er aftalt.
17.06.13 Bestyrelsesmøde i klublokalet
07.08.13 Bestyrelsesmøde i klublokalet – annoncemøde
11.09.13 Bestyrelsesmøde i klublokalet
26.11.13 Bestyrelsesmøde i klublokalet – gløg og
æbleskiver
2014
17.01.14 Arrangement for bestyrelsesmedlemmer med
ægtefæller……indbydelse kommer i december 13
Jan 14 Evt. bestyrelsesmøde i klubhuset, meldes ud
senere
Generalforsamling i motionsudvalget i
klublokalet
10.02.14 Generalforsamling i klublokalet

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*