Motionscenter 5. februar 2014

Generalforsamling i Ranum Motionscenter 5. februar 2014

Bestyrelsens beretning

 

 

Foreningsåret 2013 startede på den værst tænkelige måde for både medlemmer og bestyrelse. Vores computer blev angrebet af virus, og under reparatørens arbejde med at rense computeren, lykkedes det desværre at slette vores nøglekortsystem og hele medlemsdatabasen.

Der gik ret mange timer i februar med at opbygge medlemsdatabasen helt bunden. Men det lykkedes, og nu har vi indført en ordning, hvor vi laver ugentligt back-up på en ekstern disk.

 

Efter at have tumlet med nøglekortsystemet i flere uger, fik vi også større kendskab til systemets muligheder. Det har bl.a. betydet, at vi har fået indført muligheden for at tegne månedsmedlemsskaber. En ordning som benyttes ganske flittigt af elever fra Efterskolen samt mange af de unge asylsøgere, som vi har i byen.

 

Jeg ved ikke om motionscentret direkte er med til at fremme integrationen, men jeg er overbevist om at det er godt for både fysik og psyke hos de asylsøgere, som bruger centret. Og så tror jeg også, at både asylsøgere og lokale har godt af at møde hinanden.

Også selv om det ofte ikke bliver til meget mere ”goddag” og ”farvel” – i hvert fald i begyndelsen.

 

Desværre har vi også haft et par tilfælde af tyveri og hærværk mod vores postkasse, som vi bruger til gæste-betalinger.

Heldigvis fungerer videoovervågningen som den skal, så det var i virkeligheden ikke så svært at finde frem til synderne.

Bestyrelsen valgte at klare sagen i mindelighed uden politiets indblanding, og gerningsmanden udførte som straf lidt ”samfundstjeneste” i centret. Og så har han fået 12 måneders karantæne.

 

Vi har løbende brug for nye instruktører; nogle rejser fra byen for at uddanne sig, mens andre bare har brug for en pause eller mister lysten. Vi har lige fået uddannet 4 nye instruktører (Lasse, Andreas, Bente og Christian), som vil indgå i vagtplanen.

I det hele taget skylder vi instruktørerne stor tak for deres engagerede og dygtige arbejde. Ordningen med månedsmedlemsskaber giver instruktørerne en del ekstra administrativt arbejde. Heldigvis har Inge Stubberup påtaget sig opgaven med at holde styr på det administrative. Og det er en stor hjælp for både instruktører og Marianne Sørensen, IK Vests hovedkasserer.

 

Vi har haft møde med løbeholdet fra Overlade, som var interesseret i at komme ind under motionscentret. Desværre kunne vi ikke finde en model som var spiselig for nogen af os, så det kom der ikke noget ud af.

 

I den kommende sæson er det vores hensigt at undersøge mulighederne for etablering af et eller flere forskellige holdtræningstilbud, f.eks. seniorhold eller CrossGym, som vores medlemmer kan tilkøbe til det almindelige medlemsskab. Der har været ønsker fra både brugere og instruktører herom. Vi håber at vi sammen med Connie kan finde ledige timer i enten gymnastiksalen eller i seminariehallen.

 

I løbet af 2013 har 254 unikke personer været medlem i motionscentret.

I øjeblikket er der ca. 225 medlemmer. Tallet forandres hele tiden, da månedsmedlemmerne ”kommer og går” som det passer i deres planer.

Af de 254 medlemmer var 119 under 25 år. Af disse var 87 drenge og kun 32 piger.

135 medlemmer var over 25 år. Af disse var 60 mænd mens 75 var kvinder.

Billedet er ganske tydeligt: vi har underskud af kvinder/piger under 25 år, og vi har underskud af mænd over 25 år – og specielt mænd over 60 år er der mangel på.

 

Samlet set har vores kontingentindbetaling (inkl. nøglekortgebyr) i 2013 været godt 259 tusinde kroner (det samme som i 2012 på nær 400 kr.) – og det er vi ganske godt tilfredse med.

Det vi kan se er at betalingen for nye/genåbning af nøglekort vokser, mens selve medlemskontingentet er faldende. Det skyldes i høj grad at flere vælger månedskontingent, hvor de kun betaler for de perioder, de faktisk kommer i centret.

 

Årets overskud blev på næsten 55.000 kr., så vi er godt rustede til at vedligeholde centrets udstyr, og der er også penge til de fornyelser og udskiftninger vi måtte beslutte.

 

Alt i alt var 2013 et fint år for Ranum Motionscenter.

Afslutningsvist vil jeg gerne sige tak til bestyrelseskolleger, instruktører, IK Vest og ikke mindst Connie og hallens medarbejdere for indsatsen og samarbejdet.

 

 

Lars Grinsted

Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*