Generalforsamling 10. februar 2014

Referat fra Generalforsamlingen den 10. februar 2014

FREMMØDTE: ca. 20 personer + hovedbestyrelsen

1.
Valg af dirigent:
Kaj Holmgaard

2.
Beretninger ved formanden og udvalgsformændene:
Formand: Mogens Jensen (Bjarne Larsen i formandens fravær)
Fodbold: Jens Martin Nielsen
Håndbold: Dorthe Engemann
Gymnastik: Christina Qvesehl
Floorball: Ingen mødt
Motion: Motionsudvalget havde generalforsamling den 05.02.14.
Marianne refererede fra Lars Grinsteds beretning.

Regnskab ved kassereren:
Beretning ved Marianne Sørensen. I K Vest kom ud med et overskud på 21.951,94 kr.

4:
Behandling af indkomne forslag og godkendelse af nye vedtægter:
Ingen forslag. .

5:
Valg til forretningsudvalg:
Genvalg til Mogens Jensen. 1 vakant indtil videre.
Forretningsudvalget består endvidere af Bjarne Larsen og Marianne Sørensen.

Fodboldudvalget:
Iben Trolle, Winnie Sørensen, Heidi Larsen, Tanja Donhou og Carsten Clemmensen (supp) var på
valg.
Alle blev genvalgt og Lotte Andersen blev valgt som supp…
Endvidere består udvalget af Jens Martin Nielsen

Håndboldudvalget:
Dorthe Engemand, Anita Jensen, Dorte Nielsen og Joan Sørensen (suppl) var på valg.
For Sten Frederiksen skulle der vælges en for 1 år.
Helene Mikkelsen blev valgt i stedet for Anita Jensen og for Sten Frederiksen blev Betty Vadsholt
valgt. Kjeld Nielsen blev valgt som suppl.
Udvalget består endvidere af Marianne Buus og Gitte Lynge.

Gymnastikudvalget:
Cindie Grønning og Christina Qvesehl og Mette Ravnborg og Lena Lynge (suppl) var på valg.
Nyvalgt blev jannie Gautesen i stedet for Cindie Grønning
Envidere består udvalget af Heidi Virenfeldt og Maria Jacobsen.

Florballudvalget:
Patrick Knudsen og Casper Knudsen på valg. Supp.vakant.
Begge blev genvalgt
Der var genvalg til Ruben Nielsen og Heidi Lassen. Endvidere

Motionsbestyrelsen:
Niels Jørgen Pedersen, John Vestergaard og Jeppe Andersen (sup) var på valg.
Inge Haldrup blev valgt i stedet for Niels Jørgen Pedersen. Øvrige blev genvalgt. Referat fra Generalforsamlingen den 10. februar 2014

Udvalget består endvidere Lars Grinsted og Grethe Jensen

7:
Valg til revisor:
Preben Christensen blev genvalgt og revisionen består endvidere af Kristian Haldrup og Hanne Torp
(supp.

8:
Eventuel:

Tak til de afgående medlemmer af udvalgene og velkommen til alle Jer som er nye.

24.02.14
Marianne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*