Generalforsamling i Ranum Motionscenter

Generalforsamling i Ranum Motionscenter 7. februar 2015

Bestyrelsens beretning:

Velkommen til generalforsamling i Ranum Motionscenter.

Foreningsåret 2014 er forløbet relativt fredeligt – i hvert fald sammenlignet med 2013, hvor vi både havde computerproblemer og tyveri er at slås med.

I foråret 2014 fik vi en meddelelse fra DGI, som orienterede om at en forening af privatejede motionscentre var i færd med at planlægge sagsanlæg mod en række foreningsbaserede motionscentre for unfair/illoyal konkurrence. Årsagen til dette ret drastiske skridt var, at en række foreningsbaserede motionscentre, herunder også os i Ranum, havde medlemsskaber på ned til én måneds varighed. Og da vi som forening modtager tilskud fra kommunen til medlemmer under 25 år, anså man det altså for konkurrenceforvridende.

I konsekvens heraf besluttede vi at stoppe med månedsmedlemsskaber fra august 2014. I stedet indførte vi 3-måneders medlemsskaber. Denne beslutning har haft flere konsekvenser.

–        Vi har ikke det samme antal medlemmer fra asylcentret som tidligere (de ved jo stadig ikke hvor længe de er her i byen; og så kan 3 eller 6 måneders kontingent hurtigt være tabt)

–        Vi har stort ser ikke haft medlemmer fra Efterskolen siden august

–        Vores kontingentindtægter er faldet

–        Det er blevet noget lettere at være instruktør, da vi nu bruger mere tid på instruktion end på at administrere

På instruktørsiden kom vi lidt skidt i gang iv2014, da to nye instruktører som vi havde sendt på DGI’s 40 timers instruktøruddannelse alligevel ikke havde lyst til at være instruktører. Det har betydet at vi i perioder ikke har haft instruktører på vagt alle dagene mandag – torsdag.

Det er heldigvis på plads nu. To nye instruktører – Mathias og Christian – begynder som faste vagter hver tirsdag fra næste uge.

Og vi har allerede to unge mænd klar til at komme på kursus når de er fyldt 18 år.

I den forbindelse vil jeg bede jer om at opfordre de piger/kvinder som I kender, og som har potentialet samt tiden og lysten til at blive instruktør om at kontakte os.

Det er min klare overbevisning at instruktørkorpset skal bestå af både mænd og kvinder, og de må gerne være både unge, ”voksne” og ældre.

I december besluttede vi at ændre lidt på indretningen i centret. Bortset fra nogle lidt uheldige slæbespor på gulvet, synes vi resultatet er blevet rigtig godt. Og med de grønne ”planter”, det nye bord og de nye skraldespande og holdere til papir synes vi lokalet præsenterer sig pænt.

I løbet af den næste måneds tid er det vores plan at vi skal male væggene og måske få lidt nyt på væggene.

Vi tror på, at når vi holder maskiner og lokalet i det hele taget i god stand, er det lettere for alle os brugere at passe på tingene.

Her er det på sin plads at give instruktørerne en stor tak for deres engagerede og dygtige arbejde. Ud over de fast vagter, er de også altid parate til at hjælpe med både omflytning og maling.

Også Inge Stubberup skal have stor tak for at hun holder styr på det administrative. Det er en stor hjælp for både instruktører og Marianne Sørensen, IK Vests hovedkasserer.

I løbet af 2014 har 223 (254) unikke personer været medlem i motionscentret (tallene i parentes er tallene for 2013).

I øjeblikket er der ca. 200 (225)medlemmer. Tallet forandres hele tiden, da nogle 3-månedsmedlemmer holder pause i medlemsskabet som det passer i deres planer.

Af de 223 (254) medlemmer var 97 (119) under 25 år. Af disse var 72 (87) mænd og kun 25 (32) kvinder.

126 (135) medlemmer var over 25 år. Af disse var 61 (60) mænd mens 65 (75) var kvinder.

Billedet er også i år tydeligt: vi har underskud af kvinder/piger under 25 år, og vi har underskud af mænd over 60 år.

Samlet set har vores kontingentindbetaling (inkl. nøglekortgebyr) i 2014 været næsten 230 tusinde kroner (30 tusinde mindre end sidste år) – Det er ikke prangende, men det er nu ikke så ringe endda.

Årets overskud blev på godt 32.000 kr., så med de tidligere års overskud er vi godt rustede til at vedligeholde centrets udstyr. Og der er også penge til de fornyelser og udskiftninger vi måtte beslutte.

 

Afslutningsvist vil jeg gerne sige tak til bestyrelseskolleger og instruktører, IK Vest og ikke mindst Connie og hallens medarbejdere for indsatsen og samarbejdet.

 

Ranum 7. februar 2015

Lars Grinsted

Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*