Beretning 2014

Beretning 2014 for Hoved afdelingen IK. Vest af 1971.

Ca. 750 medlemmer plus 50 asylansøgere dyrker idræt i IK. Vest Det er et fald i forhold til sidste år, en af grundene er de små årgange, som slår igennem nu. Men vi har også en stor udfordring frem over, i at have nok trænere, frivillige og instruktører.
Hvis vi ikke kan tilbyde hold og idræts tilbud nok, vil medlemstallet fortsætte med at falde.

Fra årets start var et af vores fælles mål at styrke vores økonomiske grundlag. Der var for få likvide midler i klubben. Kommunes medlems tilskud kom også først midt juni, før kom det midt februar. Det pressede også vores konto. Vi lavede budget i alle udvalgene og lovede hinanden at holde udgifterne på et meget lavt nivo.
Det er lykkes godt, vi har øget vores likvide beholdning med næsten 150.000,- kr.
En udvikling vi gerne vil holde fast i 2015.

IK. Vest deltager også i Vesthimmerlands Idrætssamvirke, som er en sammenslutning af idrætsklubberne. Vores fælles mål er direkte indflydelse på Kommunes idrætspolitik. Blå. Er det her vi diskutere fordelingsnøgle til lokal og medlemstilskud.
Et af de paradokser vi har på peget er, den negative indflydelse på tilskuddene, som udøvere over 25 år, har på vores tilskud. Med den ene hånd tilskynder kommunen os til at lave idræts tilbud til denne ældre medlemsskare, mens de med den anden hånd straffer os igennem tilskudsmodellen.

Et af de meget positive tiltag vi har lavet i 2014, er vores samarbejde med asylcenteret i Ranum. Der er lavet 4 aftaler, hvor centeret må sende et aftalt antal asylansøgere, til vores idræts tilbud. Der er lavet aftaler i fodbold ved Herre senior, i gymnastik i danse tilbuddene, Floorball har stor tilslutning af asylansøgere, og Motionscenteret har tilrettet deres tilbud, så det er tilbud om kortere medlemskaber.
Jeg er meget tilfreds med udvalgene, i den her forbindelse. En af de bedste måder vi kan åbne vores lille samfund, for disse flygtningen, er igennem idræt.

Vi er også kommet godt i gang med et reelt samarbejde med Ranum Efterskole.
Især Gymnastik har nyt godt af instruktører, og nye muligheder i samarbejdet med Efterskolen. Der er udfordringer med et sådan samarbejde, men igennem dialog og en gensidig forståelse af, hvordan vores to organisationer virker, vil jeg gerne opfordre hele IK. Vest til at samarbejde med Efterskolen. De vil gerne, der ligger et tilbud om et møde med os, hvor vi sammen gennemgår de steder i IK. Vest hvor vi ønsker at samarbejde.

I Overlade har vi tilsluttet os et samarbejde imellem alle foreningerne i byen. Der er åbnet en by hjemmeside, hvor vi kan sætte vores arrangementer ind. Fra IK. Vest prøver vi at udvide interesse området med andre nabobyer. Hvis vi skal overleve, som landsbyer, skal vi samarbejde, og ikke bekrige hinanden. Vi synes vi har et godt udgangspunkt i IK. Vest, hvor vi har samarbejdet Ranum og Overlade siden 1971.
Vi har været med arrangør på et borgermøde, her deltog 152 borgere og der kom mange gode ideer frem, om områdets fremtid, et arbejder der forsætter ind i 2015.
Nogle af ideerne indeholder store planer, hvor IK. Vest vil kunne udvide sine idræts tilbud.

Vi fik videre ført vores samarbejde med Forenings SFO i Overlade. Vores underskud blev dækket af kommunen, efter flere henvendelser og lange skriv fra formanden.
Vi afslog at fortsætte Fore. SFOen i den form, som den kørte i 2013. Efter skole reformerne blev det for sent på dagen, at lave aktiviteter i SFO’en.
Vi fik videre ført ungdoms uddannelse, som fagtilbud på Ranum Skole.

Til sidst vil jeg siger en kæmpe tak til alle vores frivillige leder, instruktører og de frivillige i Støtteforeningen. Vi har også forlænget næsten alle vores sponsorater i 2014. Tak for den store opbakningen vi har fra lokalt området. Støt vores sponsorer, de støtter os. Tak til Halbestyreren og halbestyrelsen i Ranum.
En af vores store udfordringer er, at blive ved med at finde de frivillige, der skal til at køre vores idrætsklub. Det bliver vores tema i år.
Det er godt med penge på vores konto, men det vigtigste i klubben er mange frivillige, for at vi kan have aktiviteter i klubben.

MVH. Formand Mogens Jensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*