I. K. Vest på vej mod stort jubilæum

Følgende artikel stammer fra Lokaltindblik.dk, og kan findes på følgende link: http://www.lokaltindblik.dk/lokalnyheder/i-k-vest-paa-vej-mod-stort-jubilaeum.aspx

I. K. Vest sagde i aftes farvel til en af klubbens ildsjæle.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

I 25 år har Oluf Mikkelsen været aktiv i I.K. Vests bestyrelse. Men på generalforsamlingen i aftes takkede han nej til endnu et genvalg. For sin mangeårige indsats modtog han en gave fra klubben ved kasserer Anja Gregersen, der takkede ham for indsatsen.

Oluf Mikkelsens plads i forretningsudvalget viste sig svær at genbesætte. Blandt de 13 fremmødte til generalforsamlingen lykkedes det ikke at finde en stedfortræder.

Tjansen som dirigent blev tildelt Jesper Gautesen, der heroisk styrede gemytterne. Han gav med generalforsamlingens opbakning forretningsudvalget mandat til at afsøge nogle mulige emner til at besætte den ledige plads. Udover den ledige plads består forretningsudvalget af formand Keld Nielsen, kasserer Anja Gregersen og Bjarne Larsen.

I sin årsberetning orienterede Keld Nielsen om et stabilt medlemstal men også om et stort pres på de frivillige kræfter i klubben og udfordringer med at holde balance i økonomien.

I årets løb har forretningsudvalget, som er klubbens øverste myndighed, blandt andet foreslået at flytte klubbens aktiviteter i klubhuset på Overlade Stadion til hallen af økonomiske årsager. Det forslag har der dog ikke været bred opbakning til, og IK Vests Støtteforening har meldt sig på banen til at støtte op om en istandsættelse af huset uden udgift for I. K. Vest.

– Det er dejligt, at kapital og mandskab rejser sig, når det er nødvendigt, konstaterede Keld Nielsen.

Han skuede også tilbage på 2019, som bød på indvielse af en ny multikulturbane i Ranum.

– Vi har efterhånden fået de bedste faciliteter, en idrætsklub kan ønske sig, fastslog formanden.

Kasserer Anja Gregersen fremlagde et årsregnskab, der viste et overskud på 30.432 kroner.

I indeværende år skal klubben i gang med at forebrede sig på sit 50 års jubilæum, som kan fejres i 2021.

I. K. Vest tilbyder fodbold, håndbold, gymnastik og motion i både Ranum og Overlade.